Wie wordt ons nieuwe Prinsenpaar?

Wie wordt het nieuwe jubileum Prinsenpaar 2022-2023?

Noordwijk- Op zondag 30 oktober hebben wij de 11 cryptische omschrijvingen bekend gemaakt. De omschrijvingen vormen een aanwijzing naar de identiteit van ons nieuwe Prinsenpaar der Noortukkers.

De 11 cryptische omschrijvingen:

1. Uit de klei getrokken
2. Eèn keer per jaar
3. Als een vis in het water
4. Hand in hand kameraden
5. Kukelekuuu!
6. Wat een orchineel idee
7. Full house
8. Berend botje ging uitvaren
9. Komt u maar meneer
10. Dans je de hele nacht met mij
11. Het was maar een geintje

Denk je te weten wie het nieuwe Prinsenpaar wordt, mail dan jouw antwoord uiterlijk vrijdag 11 november naar pr@denoortukkers.nl.
De winnaars worden bekend gemaakt tijdens het liedjesfestival op 27 december.

Agenda Algemene Leden Vergadering

Royal 17 mei 20:30 uur

Agenda Ledenvergadering 17 mei 2022

1 Opening Voorzitter.

2- Ingekomen stukken en mededelingen:

  1. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 27 september 2021

De notulen van deze Ledenvergadering liggen een half uur voor aanvang van de vergadering ter inzage.

  1. Evaluatie carnaval 2021-2022
  2. Mutatie bestuur

Hans Bierman is aftredend en niet herkiesbaar.

Ben Zonneveld is aftredend en herkiesbaar.
Tegenkandidaten kunnen, ondersteund door 10 leden schriftelijk worden voorgedragen.
Uiterlijk 3 dagen voor de te houden ledenvergadering, dient de kandidatuur te worden ingediend bij het secretariaat van de vereniging.

  1. Jubileumjaar
  2. Rondvraag
  3. Sluiting

Foto’s seizoen 2021/2022 op USB stick op te halen

Terugkijken op een fantastisch carnaval seizoen? En heb jij tijdens de fotokijkmiddag een USB stick besteld? Je kan je foto’s ophalen op:
Maandag 25 april tussen 10:00 en 16:00 uur
Dinsdag 26 april tussen 10:00 en 16:00 uur
Dinsdag 3 mei tussen 19:00 en 21:00 uur
Adres: Stijntjesduinstraat 25 Noordwijk

Kan je niet? Stuur dan een bericht naar Bianca Duyndam: 0637289628

Veel kijk plezier!

55+ middag

Zondag 20 maart
55+middag met bekendmaking van de Groot Noortukker 2022.
Op zondag 20 maart 2022 organiseert Carnavalvereniging De Noortukkers weer de jaarlijkse carnavalsmiddag voor senioren in het Northgo College aan de Duinwetering 107 te Noordwijk. Het feest begint om 13.30 uur en duurt ongeveer tot 17.00 uur. De bekendmaking van de Groot Noortukker is om 14:30 uur. Iedereen is van harte welkom en de toegang is gratis. Uiteraard treden de dansmariekes weer op en wordt de middag muzikaal omlijst door Hofkapel de Torentrekkers.

Voorafgaand aan de 55+middag wordt traditiegetrouw om 12.00 uur een boerenkoolmaaltijd geserveerd (zaal geopend vanaf 11.45 uur). De boerenkool maaltijd is
€ 5,-  en inclusief 1 consumptie. Wilt u mee eten van deze overheerlijke boerenkool met worst? Opgeven kan bij Keurslager Krijn van der Bent in de winkel of via de mail info@vanderbent.keurslager.nl; betalen kan in de winkel of via een tikkie.