Agenda Algemene Leden Vergadering

Royal 17 mei 20:30 uur Agenda Ledenvergadering 17 mei 2022 1 Opening Voorzitter. 2- Ingekomen stukken en mededelingen: Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 27 september 2021 De notulen van deze Ledenvergadering liggen een half uur voor aanvang van de vergadering ter inzage. Evaluatie carnaval 2021-2022 Mutatie bestuur Hans Bierman…

Lees verder