30 Mei 2016 Eerste Algemene Ledenvergadering

Namens het bestuur van Carnavalvereniging De Noortukkers nodig ik u uit tot het bijwonen van de Eerste Algemene Ledenvergadering. Deze wordt gehouden op maandag 30 mei 2016 in Hotel Royal aan de Voorstraat. Aanvang 20.30 uur.
De agenda voor deze vergadering is als volgt;
1. Opening door de voorzitter
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Notulen van de tweede Algemene Ledenvergadering van 26 oktober 2015
4. Bestuursverkiezing:

Aftredend en herkiesbaar: Marco Turenhout, penningmeester

Aftredend en niet herkiesbaar: Gerard Boks, voorzitter
Het bestuur stelt Krijn van der Bent voor als kandidaat voorzitter.

Tegenkandidaten kunnen, ondersteund door tenminste 10 leden, schriftelijk worden voorgedragen. Uiterlijk 7 dagen voor de te houden ledenvergadering dient de kandidatuur worden ingediend bij het secretariaat van de vereniging.

5. Evaluatie seizoen 2015-2016
6. Voorlopig programma 2016-2017
7. Rondvraag en sluiting

Namens het bestuur,

Monique Reijerkerk-Bulk, secretaris
monique.reijerkerk@hetnet.nl
Postbus 403
2200 AK Noordwijk

De notulen van de Tweede Algemene Ledenvergadering van 26 oktober 2015 liggen een half uur voor aanvang van de vergadering ter inzage.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

vijftien − veertien =